Labradory - do adopcji

labrador JĘDREK

JĘDREK

Wiek: 4 lata

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador PAGO

PAGO

Wiek: 7 lat

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador NESTOR

NESTOR

Wiek: 9 lat

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador Sabina

Sabina

Wiek: 4 lata

Płeć: Suka

Więcej informacji

labrador GRIZLY

GRIZLY

Wiek: Około 2,5 roku

Płeć: Pies

Więcej informacji

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI POMOCY LABRADOROM PRIMA 
ZA ROK 2015Poniżej publikujemy pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 zatwierdzone przez Zarząd i przyjęte przez Radę Fundacji.


Sprawozdanie merytoryczne
Rachunek zysków i strat
Bilans 
Informacje ogólnie
Informacje uzupełniające do bilansu

 

Sprawozdania z lat ubiegłych