Labradory - do adopcji

labrador JĘDREK

JĘDREK

Wiek: 4 lata

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador PAGO

PAGO

Wiek: 7 lat

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador NESTOR

NESTOR

Wiek: 9 lat

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador Sabina

Sabina

Wiek: 4 lata

Płeć: Suka

Więcej informacji

labrador GRIZLY

GRIZLY

Wiek: Około 2,5 roku

Płeć: Pies

Więcej informacji

1 Procent

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

 • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%

 • podatkiem liniowym,

 • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych

 • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

 

Jak przekazać 1% podatku Fundacji „PRIMA”

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS: 0000338318

 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz Fundacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane Fundacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%.

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki:

 • 131. Numer KRS: 0000338318

 • 132. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 126) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 • 133. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 • 134. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

  Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-37:
  Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA
  Kliknij obrazek aby powiększyć.


Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36 należy wypełnić rubryki:

 • 308. Numer KRS: 0000338318

 • 309. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36 jest to rubryka 192) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 • 310. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 • 311. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

  Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36:
  Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA
  Kliknij obrazek aby powiększyć.


Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36L należy wypełnić rubryki:

 • 94. Numer KRS: 0000338318

 • 95. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36L jest to rubryka 44) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 • 96. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 • 97. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

  Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36L:
  Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA
  Kliknij obrazek aby powiększyć.


Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-38 należy wypełnić rubryki:

 • 57. Numer KRS: 0000338318

 • 58. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-38 jest to rubryka 34) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 • 59. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 • 60. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

  Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-38:
  Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA
  Kliknij obrazek aby powiększyć.


Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-39 należy wypełnić rubryki:

 • 51. Numer KRS: 0000338318

 • 52. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-39 jest to rubryka 29) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 • 53. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 • 54. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

  Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-39:
  Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA
  Kliknij obrazek aby powiększyć.


Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-28 należy wypełnić rubryki:

 • 125. Numer KRS: 0000338318

 • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-28 jest to rubryka 105) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 • 127. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.

 • 128. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.

  Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-28:
  Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA
  Kliknij obrazek aby powiększyć.